GDPR

GDPRVi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna slutföra och behandla er beställning samt i bokförin, avser ert köp en tjänst så kommer även en journal att uppföras för att kunna ge er bättre service.


Vi har fått dina uppgifter från dig personligen för att kunna genomföra köp. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal för handel samt vid köp av tjänst samtycke. Vid köp av tjänst med journalföring så har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till journalföringen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av journalföringen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas ett år efter din senaste kundkontakt med oss. Eller vid journalföring minst 10 år efter sista journalanteckning.


De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Skatteverket, fraktbolag och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.


Personuppgiftsansvarig är Mervi Ruuskanen, Hästskovägen 9, 812 51 Åshammar. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på helpdesk@chillaner.se. Du når vårt dataskyddsombud på helpdesk@chillaner.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


GALLERIVälkommen in på en avslappnande massage i natursköna Åshammar.

Kontakt


Address: Hästskovägen 9, 812 51 Åshammar

Telefon: 070-516 78 06

Email:mervi.ruuskanen@chillaner.se

Endast tidsbokning


Hittar du inte tider som passar på bokningskalender så är du välkommen att höra av dig så ser vi om vi kan ordna något.

Innehar F-skatt och är momsregistrerad

Copyright © All Rights Reserved

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera